Egzamin z informatyki - Zmienna globalna

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z informatyki - Zmienna globalna - strona 1

Fragment notatki:

Nazwisko: Imię:  Uwaga w  całym  tekście dla uproszczenia notacji zakładamy istnienie poniższych  deklaracji  typów oraz zmiennych globalnych: type wylicz = (pn, wt, sr, czw, pt, so, nie); tablica = array [1..10] of integer; var  i1, i2: integer; r1, r2: real;      b1, b2: boolean;       wr1,wr2:  ^real; c1, c2: char; wi1, wi2: ^integer; w1, w2:wylicz; t1, t2: tablica; Co wypiszą na ekranie poniższe fragmenty programów ?  Każda poprawna odpowiedź  2punkty, brak odpowiedzi 0 punktów, odpowiedź błędna -2 punkty. procedure p(n:integer); begin   if n div 8    0 then p(n  div  8); write(n  mod  8) end; begin i1 := 139; p(i1) end. function f(n,k:integer):integer; begin  if  k = 0 then f := 0  else if k = 1  then f := n  mod  10  else f := f(n  div  10, k-1) end; begin write(f(28459,3)) end. function f(var w:wylicz):integer; var tmp:integer; begin tmp := (ord(w)+3) mod 2; w := succ(w);    f := tmp; end; begin w1 := czw; i1 := f(w1); writeln('i1:', i1, 'w1', ord(w1)); end. i1: w1: for i1 := 1 to 10 do  write(' ', i1  mod  3 +1); c1 :=‘*’; for i1 := 1 to 3 do write(c1:i1); i1 := 2 OR 5;  i2 := 3 AND 11; writeln('suma:', i1+i2); Jak zapisać warunek: A  jest większe niż B i  conajmniej jedna z tych  liczb jest ujemna. Podaj wartość wyrażenia: round(99.5)+10*10+5/2 Sprawdź, czy poniższy ciąg jest kopcem  a* = [67,6,18,94,42,12,55,44] W poniższym teście poprawne odpowiedzi proszę zaznaczyć znakiem “+”, niepoprawne znakiem “-”.  Każda poprawna odpowiedź = +1, brak odpowiedzi = 0, niepoprawna odpowiedż = -1 i1 := 2 * i1; i1 :=  wi1^; write(ord(r1)); w1 := i1; read(wr1); r1 := r1 * r1; i1 := r1; write(ord(w1)); i1 := ord(w1); read(wr1^); i1 := r1 * i1; wi1^ := r1; write(ord(b1)); w1 := ord (i1); read(b1); r1 := r1 * i1; wr1^ := i1; write(b1); write(w1); t1[2] := wi1^; i1 := sqr(i1); c1 := chr(r1); write(t1[2]); write(ord(w1); t1[2] := wr1^; r1:=sqrt(wr1^); r1 := ord(i1); write(t1); b1:=ord(pn); t1[7]:=ord(b1); ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz