Dr Piotr Adam Bednarczyk

note /search

Higiena pasz

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2296

PASZA JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY CHOROB ZWIERZĄT Substancja odżywcza - substancja wchodząca w skład pożywienia, pomagająca podtrzymać życie. Karma (pasza) - zbiór substancji odżywczych, która w zależności od gatunku, wieku i stanu zwierzęcia jest pełna, zbilansowana dla gatunku. Dawka pokarmowa -...

Dodatki paszowe, antybiotyki

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

Notatka porusza między innymi zagadnienia akie jak: W związku z decyzją w sprawie wycofania stosowania kokcydiostatyków i histomonostatyków jako dodatków paszowych przed dniem 31 grudnia 2012 r., Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przed dniem 1 stycznia 2008 r. sprawozdanie w sprawie...