Dr Marcin Górniak

note /search

Technika PCR (wykład)

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4410

Tematem prezentacji była technika PCR. Główne punkty tej prezentacji to: rRNA, tRNA, mRNA, translacja i jej fazy, taksonomia, technika PCR, sekwencja cp DNA, rbcL, sekwencje jądrowe, nrDNA, analiza filogenetyczna, oena wiarygodności drzewa, AFLP. W prezentacji jest też dużo rysunków, wykresów i sch...