Dr Marcin Górniak

Technika PCR (wykład)

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marcin Górniak
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4207

Tematem prezentacji była technika PCR. Główne punkty tej prezentacji to: rRNA, tRNA, mRNA, translacja i jej fazy, taksonomia, technika PCR, sekwencja cp DNA, rbcL, sekwencje jądrowe, nrDNA, analiza filogenetyczna, oena wiarygodności drzewa, AFLP. W prezentacji jest też dużo rysunków, wykresów i sch...