Dr Krzysztof Rohleder

note /search

Fizyka- zadania i wzory do rozwiązania

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2597

1. Elektron o energii 7.7·10-6 J wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B= 1.3·10-9 T prostopadle do linii pola i porusza się po okręgu. Oblicz przyspieszenie całkowite tego ruchu w [m/s2] (me = 9.11·10-31kg). 9.39e14 2. Elektron przyspieszany w polu elektrycznym o napięciu U=35 V wpada w j...

Fizyka- pytania i odpowiedzi egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 2534

FALA POPRZECZNA MOŻE POKAZAĆ ZJAWISKO: Polaryzacji ENERGIA POLA MAGNETYCZNEGO ZMAGAZYNOWANA W CEWCE INDUKCYJNEJ PRZEZ KTÓRA PLYNIE PRAD O NATĘŻENIU I: Proporcjonalna do I^2 NA PRZEWODNIK O DLUGOŚCI 2m PRZEWODZĄCY PRĄD O NATĘŻENIU 2A UMIESZCZONY POD KĄTEM PI/4 WEKTOR INDUKCJI 2T DZIAŁA SIŁA: 4N ...

Fizyka- zadania na kolokwium

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1673

Światło monochromatyczne rozchodzące się w cieczy ma długość λ1 = 518nm, a po przejściu do powietrza λ2=632nm. Oblicz kąt graniczny (w stopniach) dla tej cieczy. Odp. 55,0 W czasie podgrzewania ciała doskonale czarnego maksimum prom...