Dr inż. Władysława Morzyniec

note /search

Cel scaleń i wymian gruntów

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 868

Cel scaleń i wymian gruntów. Celem scalenia gruntów jest: • tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, • racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, • dostosowanie granic nieruc...