Dr inż. Małgorzata Krwawicz - strona 4

Karta przebiegu materiału

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 364
Wyświetleń: 966

KARTA PRZEBIEGU MATERIAŁU Symbol Karta nr Arkusz Arkuszy Metoda: Zestawienie Przedmiot pracy: Symbol Metoda obecna Metoda proponowana Oszczędność Proces / Operacja:   Miejsce: ○  Początek obserwacji: D σ Koniec obserwacji: Razem Wykonawca/y: Odległość [m] Sporządził: Dat...

Narzędzia stosowane do rejestracji stanu rzeczywistego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 245

NARZĘDZIA STOSOWANE DO REJESTRACJI STANU RZECZYWISTEGO *Symbole graficzne ułatwiają zarejestrowanie procesu pracy, jego analizę i są bazą do porównania projektowych wariantów oraz umożliwiają optymalny wybór wariantu *Formularze rejestrujące, na przykład karta przebiegu czynności wykonywanych podc...

Normy sumaryczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

NORMY SUMARYCZNE statystyczna - jest wynikiem zużycia czasu pracy na rozpatrywany zakres pracy- nie uwzględnia tego czy pracownik wykonał ją w sposób właściwy czy nie; przez początkowy okres dana operacja musi być wykonywana w sposób nienormowany- stąd „jakość” ewidencji czasów trwania pracy w tym ...

Rezerwy wzrostu wydajności pracy ekstensywne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

REZERWY WZROSTU WYDAJNOŚCI PRACY EKSTENSYWNE *Rezerwy wynikające z niewykorzystania: -pełnego czasu pracy maszyn i urządzeń -pełnego czasu pracy zmian roboczych -pełnego czasu pracy dyspozycyjnego robotnika w czasie zmiany -pełnej obsady zmiany roboczej *Rezerwy wynikające: -eliminacji produkcj...

Technika poszukiwania usprawnien

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

TECHNIKI POSZUKIWANIA USRPWANIEŃ W celu poszukiwań nowych usprawnień wykorzystuje się techniki bazujące na przypadkowości lub logicznym schemacie postępowania prowadzącym do rozwiązania problemu, są to: -burza mózgów -technika wymuszonych s...

Zakres badania i usprawnienia pracy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

ZAKRES BADANIA I USPRAWNIENIA PRACY *Badanie metod pracy -analiza wstępna stanu istniejącego -rejestracja stanu istniejącego -krytyczna ocena, analiza i wnioski -projektowanie usprawnień -wdrażanie usprawnień -utrzymanie usprawnień *Badanie czasu pracy: -racjonalizacja czasu pracy -normowani...

Cele badania metod pracy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

CELE BADANIA METOD PRACY Technika badania metod pracy jest diagnostyczną techniką doskonalenia organizacji pracy. CELE: -usprawnienie procesu pracy zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności -racjonalizacja przestrzennego usytuowania stanowisk roboczych i jednostek organizacyjnych -ekonomika w...

Etapy usprawniania pracy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

ETAPY USPRAWNIANIA PRACY -wstępna analiza stanu rzeczywistego -rejestracja stanu rzeczywistego do dalszych badań -krytyczna ocena, analiza i wnioski -projektowanie usprawnień (porównanie z dotychczasową metodą pracy) -wdrażanie usprawnień -utrzymanie usprawnień ...

Zadania badania metod pracy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

ZADANIA BADANIA METOD PRACY: -poprawa warunków pracy drogą pozacenową -poprawa wydajności pracy -obniżenie kosztów własnych produkcji przy jednoczesnym podnoszeniu zarobków pracowników -podnoszenie kwalifikacji pracowników, jakości pracy i polepszenie stosunków międzyludzkich ...