Dr inż. Janiak

Termochemia – pytania z wejściówki

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Janiak. Notatka składa się z 1 strony. Termochemia – pytania wejściówka 1. I zasada dynamiki 2. prawo Hessa 3. Jeśli wiadome jest ...

Ogniwa i elektrody - notatki

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Janiak. Notatka składa się z 6 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ogniwo galwaniczne, klucz elektrolityczny, siła elektromotoryczna, elektroda o...

Koloidy - omówienie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Janiak. Notatka składa się z 6 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: właściwości koligatywne, ciśnienie, efekt ebulioskopowy, gaz doskonały, gaz rzeczywisty, s...

Absorpcja i inne definicje

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Janiak. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: absorbancja, chromofor, stała dysocjacji, auksochrom, przesuniecie batochromłowe, hipsochromo...

Kinetyka chemiczna - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Janiak. Notatka składa się z 8 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: szybkość reakcji chemicznej, cząsteczkowość, równanie kinetyczne, czas połowicznej przemiany, okres półtrwania. ...