Dr inż. Elżbieta Kacperska

note /search

NAFTA-prezentacja.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2205

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: państwa członkowiskie, przesłanki powstania NAFTA, kalendarium NAFTA, główne postanowienia układu NAFTA, główne cele układu między innymi w tym eliminacja barier w handlu, ułatwiająca przepły...