Dr inż. Andrzej Paliński

note /search

Bazy danych, erd

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Bazy danych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2541

PROTOKOŁY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW. Rok Rok stu- akade diów micki Gru- Przedmiot pa Imię i nazwisko I I I I I I 2007/8 2007/8 2007/8 2007/8 2007/8 2007/8 1 2 3 Prowadzący Forma Termin Student Ocena Data Jedn. organizacyjna I I I I I I nr Nazwisko albumu i imię 12345 Pies Jan 12346 Lis Ewa 12347 Słoń A...

Teoria baz danych ćwiczenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Bazy danych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2499

TEORIA BAZ DANYCH •Baza danych - zintegrowana grupa ogólnie dostępnych zbiorów danych. Podstawową formą organizacji danych w bazie jest relacja (tabela). •SZBD (Systemy zarządzania bazami danych) to pakiety programowe słuŜące do zarządzania danymi. Podstawowymi elementami tych systemów są: • język m...