Dr hab. Zdzisława Staszewska

note /search

Czas przeszły złożony - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1701

CZAS PRZESZŁY ZŁOŻONY składa się z imiesłowu czasu przeszłego czynnego II (tzw. „elowego”, bo zawiera element „l”) oraz słowa posiłkowego być *byti odmienionego w czasie teraźniejszym...

Imiesłowy - opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2765

IMIESŁOWY forma dawna forma współczesna imiesłów czasu teraźniejszego czynny -ątj -ąc IV k. -ętj -ęc I, II, V k. -y III, IV k. w M. -ę formy proste adwerbizacja (uprzysłówkowienie) imiesłów przysłówkowy uprzedni zakończony n...

Czas teraźniejszy - opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 273
Wyświetleń: 672

CZAS TERAŹNIEJSZY Końcówki dodawane do rdzenia: l.p. l.mn. 1. -ą po krótkości = -ę kontynuowana 1. -mЪ -m -my wpływ zaimka osobowego MY 2. -šЬ zanik jeru = -sz kontynuowana 2. ...

Tryb warunkowy przypuszczający - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 126
Wyświetleń: 525

TRYB WARUNKOWY = PRZYPUSZCZAJĄCY Składa się z: imiesłowu czasu przeszłego czynnego II („l”, tzw. „elowy”) + *byti odmienionego w trybie warunkowym: 3 formy/etapy: (cząstki ruchome aglutynacyjne) bimЬ byX bym bi by byś bi by bimЬ ...