Dr hab. Piotr Fiszeder

note /search

Zadania ze statystyki matematycznej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2485

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rozkład wypadków drogowych, wariancja, odchylenie standardowe, rozkład Poissona, rozkład zmiennej losowej. ...