Dr hab. Marek Garbicz

note /search

Konkurencja doskonała - odpowiedzi do pytań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1841

KONKURENCJA DOSKONAŁA - odpowiedzi do wybranych zadań p Q TR TC FC VC ATC AVC MC 12 3000 36000 36000 6000 3 min.; 12 10 12 Przedsiębiorstwo nie powinno zmieniać poziomu produkcji. d) P Produkować z zyskiem Produkować mimo straty Wstrzymać produkcję 136 X 54 X 84 X 80 X 48 X Q = 15...

Teoria konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2779

TEORIA KONSUMENTA Oznaczenia: p - cena dobra, M - dochód konsumenta, MRS - krańcowa stopa substytucji , TU - użyteczność całkowita. 1. Popyt konsumenta na jogurt malinowy wyno...

Koszty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2254

KOSZTY Oznaczenia: Q, q - wielkość produkcji, TC - koszt całkowity, FC - koszt stały, VC - koszt zmienny, AFC - przeciętny koszt stały, AVC - przeciętny koszt zmienny, ATC - przeciętny koszt całkowity, MC -

Konkurencja doskonała – odpowiedzi do wybranych zadań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2807

KONKURENCJA DOSKONAŁA - odpowiedzi do wybranych zadań p Q TR TC FC VC ATC AVC MC 12 3000 36000 36000 6000 3 min.; 12 10 12 Przedsiębiorstwo nie powinno zmieniać poziomu produkcji. d) P Produkować z zyskiem Produkować mimo straty Wstrzymać produkcję 136 X 54 X 84 X 80 X 48 X Q = 15...

Monopol - odpowiedzi

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1687

MONOPOL - odpowiedzi do wybranych zadań Q = 200 π = 5000 2. Q p MC TR TC MR AR 1 20 9 20 9 - 20 2 18 10 36 19 16 18 3 16 12 48 31 12 16 4 14 16 56 47 8 14 5 12 17 60 64 4 12 6 10 19 60 83 0 10 Monopolista wyznaczy cenę monopolową przy Q = 3 i osiągnie ...

Monopol - zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3115

MONOPOL Oznaczenia: Q, q, X, x - wielkość produkcji, TC - koszt całkowity, FC - koszt stały, VC - koszt zmienny, AFC - przeciętny koszt stały, AVC - przeciętny koszt zmienny, ATC - przeciętny koszt całkowity, MC -