Dr hab. Anna Rzeczycka

note /search

Zagadnienia z zakresu przedsiębiorstwa

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

CEL DZIALALNOSCI PRZEDSIEBIORSTW Współczesna teoria przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że celem wszelkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej . Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli. Zar...