Dr Bazyli Baran

note /search

Psychologia podstawy 2 wykład

  • Psychologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3430

W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: literatura przedmiotu, co jest przedmiotem badań psychologicznych, co to jest psychologia społeczna, psychologia osobowości, socjologia,

Psychologia podstawy 1 wykład

  • Psychologia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4361

W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: czym jest psychologia, czym się zajmuje psychologia, powiązania psychologii z innymi naukami, medycyna, socjologia, biologia, rodzaje psychologii, rozwojowa, osobowości, rodziny, wychowawcza, kliniczna, społeczna, zdrowia, pracy, koncepcja psychoa...

Psychologia sprzeżenia zwrotne ćwiczenia

  • Psychologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2331

Tematem notatki są sprzężenia zwrotne w psychologii. W treści notatki pojawiają się następujące zagadnienia: funkcje sprzężeń zwrotnych, typy sprzężeń zwrotnych, zapoznanie z elementami teorii Pawłowa, eksperyment warunkowy, odruchy, warunkowe, bezwarunkowe, bodźce, pozytywne, negatywne, gesty, pos...