Dr Barbara Minkiewicz

note /search

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Stan psychiczny

  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
  • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3878

Bezpieczeństwo : to stan psychiczny przeciwny do zagrożenia i lęku. Definicji bezpieczeństwa jest wiele i zależą one od dziedziny, której dotyczą, jednak najogólniej Wyodrębnia się trzy wymiary bezpieczeństwa: Podmiotowe , gdy pytamy o bezpieczeństwo