Dr Anna Szkarłat

note /search

Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Szkarłat, egzamin, testy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 8043

Zajmuje się ponadto tematami takimi jak: skutki aktualizacji aktywów dostępnych do sprzedaży, wartość początkowa środka trwałego wg UoR, główne części zapasowe środków trwałych, roczny odpis amortyzacyjny wg UoR, zasada wartości odtworzeniowej, główne elementy sprawozdania finansowego, model oparty...