Dr Anna Szkarłat

Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Szkarłat, egzamin, testy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Anna Szkarłat
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 840
Wyświetleń: 7434

Zajmuje się ponadto tematami takimi jak: skutki aktualizacji aktywów dostępnych do sprzedaży, wartość początkowa środka trwałego wg UoR, główne części zapasowe środków trwałych, roczny odpis amortyzacyjny wg UoR, zasada wartości odtworzeniowej, główne elementy sprawozdania finansowego, model oparty...