Dr Anna Poskrobko

note /search

Liczby zespolone - wstęp

  • Politechnika Białostocka
  • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3787

Wstęp do liczb zespolonych. Pierwszy wykład z matematyki na I semestrze budownictwa na Politechnice Białostockiej. Zajęcia prowadzi dr Anna Poskrobko. Wykład zapisany jest w formie wyraźnych skanów notatek odręcznych. Notatka porusza zagadnienia takie jak: definicja, interpretacja geometryczna, włas...

Liczby zespolone - cz. 2 + macierze i wyznaczniki.

  • Politechnika Białostocka
  • Matematyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3136

Wykład 2 (część druga na temat liczb zespolonych oraz wstęp do macierzy i wyznaczników) + wykład 3 (ciąg dalszy wyznaczników oraz wstęp do układów równań liniowych). Zajęcia prowadzi dr Anna Poskrobko. Wykład zapisany jest w formie wyraźnych skanów notatek odręcznych. Notatka ma 18 stron i porusz...

Pochodne, różniczka, ekstremum.

  • Politechnika Białostocka
  • Matematyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2660

Poruszone zostały następujące zagadnienia: ciągłość funkcji, liczenie pochodnych z definicji, pochodne ważniejszych funkcji, interpretacja geometryczna pochodnej, kąt przecięcia wykresów funkcji, twierdzenie o pochodnej funkcji złożonej, różniczka funkcji, pochodna właściwa n-tego rzędu funkcji, tw...