Dr Alina Staniszewska

note /search

Słówka-angielski - A SHOULDER TO CRY ON

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

A SHOULDER TO CRY ON `in-crowd' - kilka (?) a shoulder to cry on- (osoba na ktora zawsze mozna liczyc) according to - według advice - rady, porady amusing - zabawny annoying - irytujący arrogant - arogancki attempt - spróbować attractive - atrakcyjny circle of friends - grono przyjaciół ...

Dream job-słówka angielski

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Język angielski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

A DREAM JOB Assignment - zadanie beat down - ubic beneath - poniżej benefits - korzyści captivated - użeczony czymś career - zawód charity - organizacja dobroczynna crushed - zdruzgotany degree - stopień demanding - wymagający depressed - przygnębiony dismissed - zwalniać z pracy downsid...

Making an impression voc list

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

MAKING AN IMPRESSION a bit of a clown - troche klown a bit of a loner - troche samotnik ambition - Ambicja ambitious - ambitny artistic - artystyczny assertiveness - pewność siebie balance - równowaga bloke - gość boring - nudny business card - wizytówka calm - spokojny cheerful - weso...