Długookresowa równowaga rynkowa - Przeciętny koszt całkowity

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Długookresowa równowaga rynkowa  - Przeciętny koszt całkowity - strona 1 Długookresowa równowaga rynkowa  - Przeciętny koszt całkowity - strona 2 Długookresowa równowaga rynkowa  - Przeciętny koszt całkowity - strona 3

Fragment notatki:

Długookresowa równowaga rynkowa na rynku danego dobra w warunkach konkurencji doskonałej Przedmiotem rozważań na tym wykładzie będzie analiza przypadku, który pozwoli nam pokazać mechanizm kształtowania się równowagi rynkowej na dany produkt w długim okresie czasu w warunkach konkurencji doskonałej oraz sformułować podstawowe twierdzenia dotyczące tej sytuacji.
Przypomnijmy, że w analizie długookresowej wszystkie czynniki produkcji łącznie z infrastrukturą przedsiębiorstwa są już zmiennymi czynnikami produkcji, czyli przedsiębiorca będzie dostosowywać ich ilość do zmian wielkości produkcji. Oznacza to min., że prowadzi on analizę, w której chce ustalić optymalną wielkość zakładu produkcyjnego. W tej analizie powinniśmy również uwzględniać, że ilość producentów danego dobra może ulegać zmianie. Nadal każdy z nich jest jednak na tyle drobnym oferentem, że pojedynczo nie ma wpływu na cenę rynkową. Wiadomo, że gdy warunki zewnętrzne zmieniają się dla wszystkich producentów, to w większości przypadków reagują oni na te zmiany w podobny sposób i dlatego w tej analizie będziemy już uwzględniać fakt, że suma działań pojedynczych przedsiębiorców będzie miała wpływ na cenę rynkową. Aby tą skomplikowaną problematykę przedstawić możliwie prosto posłużymy się odpowiednio dobranym przykładem. Prześledźmy najpierw co będzie się działo na danym rynku, gdy wśród oferentów występują tylko dwa typy przedsiębiorstw A i B. Przyjmijmy, że taka ilość oferentów jest wystarczająca, aby uznać ten rynek za przykład doskonałej konkurencji. Analizę ograniczymy do przypadku, gdy funkcję kosztów całkowitych są typowe . Ponad to dla uproszczenia prezentacji przyjmiemy, że przebieg funkcji kosztu całkowitego dla wszystkich przedsiębiorstw typu A jest identyczny. Podobnie jest wśród firm typu B, przy czym ich funkcja K c A jest odmienna od K c B . Dlatego funkcje przeciętnych kosztów całkowitych K cp , przeciętnych kosztów zmiennych K zp oraz kosztów krańcowych K c ' będą identyczne dla wszystkich przedsiębiorstw danego typu. Układ współrzędnych znajdujący się po lewej stronie rys. 1 przedstawia sytuację pojedynczego przedsiębiorstwa należącego do typu A bądź B. Na podstawie przebiegu tych funkcji możemy powiedzieć, że firmy A i B odróżnia wielkość przedsiębiorstwa. Firmy typu A dostosowane są do mniejszej wielkości produkcji niż firmy typu B. Minima K cp ,K zp czy dla firm typu B występują dla większych wielkości produkcji niż ma to miejsce dla firm typu A. Firmy typu B są nie tylko większe ale i nowocześniejsze, gdyż potrafią wytworzyć dany produkt taniej niż firmy typu A, o czym świadczy to, że minimum funkcji K cpA leży wyżej niż K cpB .
Jeżeli na danym rynku cena byłaby wyższa niż p 3 , to wtedy firmy typu A i B osiągałyby zyski większe od zera, czyli inwestowanie w produkcję tego wyrobu jest bardziej opłacalne niż w inne towary ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz