Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania - Proces planowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania - Proces planowania - strona 1 Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania - Proces planowania - strona 2 Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania - Proces planowania - strona 3

Fragment notatki:

Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania Podejmowanie decyzji jest częścią procesu planowania. Obejmuje wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Może odnosić się do konkretnego aktu, lub też do ogólnego procesu. Jest to świadomy i nielosowy wybór spośród wielu, (przynajmniej dwóch zestawów dostępnych możliwości)
Każdy z nas podejmuje decyzje każdego dnia. Zwykle dokonujemy świadomych wyborów spośród dostępnej ilości rozwiązań, czasem radzimy się przyjaciół, znajomych, rodziny.
Jednak w przypadku pracy menedżera podejmowanie decyzji ma wymiar szczególny. Od niego wymaga się i to w normalnym trybie pracy, podejmowania decyzji, które często mogą zmienić losy przedsiębiorstwa i jego pracowników w sposób diametralny. Dlatego też proces podejmowania decyzji w przypadku menedżerów nabiera tak szczególnego znaczenia.
Podejmowanie decyzji przez menedżera nie jest jedynie intelektualnym działaniem, jest w swojej istocie postanowieniem o podjęciu określonego działania. Jednak, by menedżer miał możliwość decydowania , kiedy ma on kontrolę (przynajmniej częściową) nad sytuacją, w której działa i nad własnymi reakcjami. Wniosek ten odnosi się w szczególności do podejmowania decyzji menedżerskich.
Nie jest to zadanie łatwe, nie jest tez bezstresowe. Świadczyć może o tym ilość liczba menedżerów , dyrektorów i kierowników w statystykach zapadalności na choroby układu krążenia, jak zawały, wylewy, zatory i inne. Zwykle to na nich spoczywa ta ogromna odpowiedzialność za podjęcie decyzji o tym, co robić będą inni. Każdy zatem z menedżerów musi jeszcze charakteryzować się poczuciem odpowiedzialności nie tylko za sam akt decyzyjny, ale przede wszystkim za rzeszę ludzi, która będzie ów akt wdrażać, jak i za tych dla których przyniesie on zmiany.
Po przestudiowaniu literatury dotyczącej tego tematu, zorientowałam się, że proces ten opisywany jest w sposób niezwykle złożony i kompleksowy. Ja jednak w mojej pracy potraktowałam jako punkt wyjścia pięcioetapowy klasyczny schemat podejmowania decyzji. Odnosi się on nie tylko do decyzji menedżerskich, ale ogólnie do teorii podejmowania efektywnych decyzji. Na jego podstawie zanalizowałam podejmowanie decyzji menedżerskich, typologie takich decyzji, niektóre sposoby radzenia sobie z niepewnością, sposoby uzyskiwania dużej ilości wariantów i sposoby wdrażania zaakceptowanego wariantu. Na zakończenie przedstawiłam w tabeli syntetyczne zestawienie całego procesu podejmowania decyzji menedżerskich wraz ze szczegółami i przykładami na każdym etapie procesu.

(…)

… ją w sposób właściwy. Zbieranie i segregowanie informacji to bardzo ważne zadanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy informacja stała się jednym z najistotniejszych zasobów menedżerskich. Ale z drugiej strony, każdy z menedżerów zna zjawisko „zalewu informacji”. Ciągłe doskonalenie się metod komunikowania - poczta głosowa, powszechne użycie faxów, i e-maili, coraz powszechniejszy dostęp do internetu i wszechobecna telefonia komórkowa dają menedżerom dostęp do tysięcy informacji w bardzo krótkim czasie. Od jakiegoś czasu, czyli mniej więcej od lat 50 XX stulecia mamy do czynienia z rewolucja informacyjną. . jej efektem jest zmiana znaczenia informacji zarówno dla menedżerów, jak i dla pojedynczych ludzi. Przyczyn tej rewolucji należy szukać w porażce, jaką , jak to określił Peter Drucker „odniósł przemysł…
… twórczych ludzi stanowi o wiele większy potencjał, niż wynikałoby to ze zsumowania umiejętności twórczych jej poszczególnych członków.” Są to tzw. metody heurystyczne. Najbardziej znane spośród nich to : burza mózgów(zwana tez metodą Osborna), synektyka (zwana metoda Gordona) oraz technika grup nominalnych.
Burza mózgów (brainstorming)
Stworzona została w latach 30 w Stanach Zjednoczonych przez Alexa…
… swoje pomysły. Jednak nie ma tu takiej swobody, jak przy burzy mózgów- zgłaszane pomysły sterowane są analogiami i metaforami problemu. Następnie wygenerowane pomysły poddawane są ocenie i analizie.
Metoda grup nominalnych.
Polega ona na tym, że uczestnicy takiej sesji w ciszy i skupieniu zapisują na kartkach swoje pomysły związane z problemem. Pomysły te potem są odczytywane i zapisywane, a następnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz