Cypr - omówienie, zagadnienia, skutki działan z 75r.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cypr - omówienie, zagadnienia, skutki działan z 75r. - strona 1 Cypr - omówienie, zagadnienia, skutki działan z 75r. - strona 2 Cypr - omówienie, zagadnienia, skutki działan z 75r. - strona 3

Fragment notatki:


Cypr został skolonizowany przez Greków w 1400 lat p.n.e, pozostawiając najtrwalszą spuściznę kulturową na wyspie m.in. język grecki jakim posługują się Grecy cypryjscy oraz wyznanie prawosławne. Turcy zaczęli władać Cyprem w 1575 roku kiedy przejęli wyspę od Wenecjan. Zaczęła się kolonizacja turecka. Jednak w tamtych latach nie dochodziło do konfliktów pomiędzy Grekami cypryjskimi a Turkami cypryjskimi, a wręcz przeciwnie wyzysk gospodarczy i wysokie podatki, jakiemu obie grupy były poddawane często prowadził do wspólnych wystąpień przeciwko tureckim władcom. Historia Cypru jest nierozerwalnie związana z innymi państwami, których interwencje ważyły na rozwoju sytuacji wewnętrznej wyspy. W 1830 roku, kiedy Grecja odzyskała niepodległość wśród Greków rozwinęła się idea „Wielkiej Grecji” czyli zjednoczenia wszystkich ziem, na których żyli potomkowie starożytnych Greków. W stosunku do Cypru idea ta przejawiała się w postaci enosis czyli koncepcji przyłączenia wyspy do Grecji. Kiedy więc w 1878 roku Turcja przekazała Wielkiej Brytanii kontrolę nad Cyprem w zamian na poparcie w wojnie turecko- rosyjskiej, Grecy cypryjscy mieli nadziej ę, że wyspa zostanie przyłączona do Grecji. Jednak jej strategiczne położenie (na styku Europy, Azji i Afryki) sprawiało, że Brytyjczycy nie chcieli jej stracić i robili wszystko żeby do tego nie dopuścić. Kłóciło się to z ideą enosis, która umocniła się wśród greckiego społeczeństwa Cypru po II WŚ (Makarios) . Powstała EOKA czyli Cypryjska Organizacja Wyzwolenia Narodowego , która prowadzała akcje sabotażowe przeciwko Brytyjczykom. Wtedy władze brytyjskie zaczęły dzielić społeczeństwo Cypru, żeby dążenia Greków cypryjskich. Na początku były to działania takie jak odrębna administracja, szkolnictwo i sądownictwo, ale prawdziwe rozdźwięki pojawiły się gdy zaczęto zwalniać Greków cypryjskich ze stanowisk państwowych i zatrudniano na ich miejsce Turków cypryjskich. Przede wszystkich zatrudniano Turków w policji, i oddziały z nich złożone wykorzystywano do walki z EOKA i wspierającymi ja mieszkańcami wyspy, jak łatwo się domyślić ofiary walk po obu stronach prowadziły do wzajemnej nienawiści i konfliktów pomiędzy Turkami i Grekami. Wciągnięcie w konflikt strony tureckiej, spowodowało interwencję Turcji i jej zaangażowanie się w konflikt. Wtedy właśnie pojawiła się idea taksim, czyli podziału wyspy na część grecką i część turecką, którą miano przyłączyć do Turcji. Zaangażowanie Grecji i Turcji w sprawę Cypru zaowocowało Porozumieniem londyńskim z 1960 roku. Powstała niepodległa Republika Cypru, w której znaczne przywileje otrzymali Turcy. Mieli oni posiadać ilość reprezentantów nieproporcjonalną do ich liczebności na wyspie . Turcy stanowili 18% ludności wyspy, a mieli mieć zagwarantowane 30% stanowisk

(…)

…, co groziło interwencją sygnatariuszy Statutu Gwarancyjnego. Nie doszło jednak do eskalacji konfliktu. Aby zaprotestować przeciwko działaniom rządu polityki tureccy wycofali się z organów państwowych, na co społeczność turecka zareagowała bojkotem decyzji rządowych, jako że nie posiadała swojej reprezentacji w rządzie, co oznaczało że decyzje podejmują jednostronnie Grecy. W następnych latach doszło…
… utworzenie niezależnej Tureckiej Republiki Północnego Cypru. Mimo, że państwo utworzone przez Turków cypryjskich uznaje tylko Turcja, sprawa połączenia obu części wyspy w jedno państwo utknęła w miejscu i do dzisiaj obie strony nie są w stanie jej rozwiązać. Obie części wyspy oddziela linia demarkacyjna zwaną linią Atylli. Stolica dawnego państwa cypryjskiego także została podzielona wzdłuż tzw. Zielonej linii. Turcy zajęli ok. 37% terytorium wyspy. W rozwiązanie konfliktu zaangażowało się ONZ, a obecnie Unia Europejska po tym jak Republika Cypru została jej członkiem. (Bez części północnej) - postrzegana jako rzecznik interesów greckich. W latach 2001 - 2004 ONZ prowadziło tzw. Misję dobrych usług, którą nadzorował sam sekretarz generalny Kofi Annan. Jego plan reunifikacji wyspy został entuzjastycznie…
… negocjacji. Problem uchodźców i konfiskaty ich majątków. W czasie walk na terenach północnych, wielu Greków zostało zmuszonych do przeniesienia się na południe, a ich majątki zostały skonfiskowane przez władzę. Do dzisiaj rząd Republiki Północnego Cypru odmawia zwrotu zagrabionego majątku. Do połowy 1975 roku ponad 180 tys. Greków Cypryjskich z terenów północnych musiało przenieść, a ponad 40 tys. Turków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz