Ćwiczenia - Instrukcja for

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - Instrukcja for - strona 1

Fragment notatki:

Systemy operacyjne i sieci dr Piotr Zadora
Ćwiczenia 6
Instrukcja for
Klikakrotnie powtórzenie ciągu poleceń, za kazdym razem inna wartość zmiennej indeksujacej.
 
Składnia:
for zmienna_indeksująca in lista
  do
    ciąg_polecień
done
 
Przykład - skrypt cat_files
for nazwa in p1.txt p2.txt p3.txt
  do
    echo Zawartosc pliku $nazwa
    cat $nazwa
done
 
Druga postać składni:
for zmienna_indeskująca
  do
     ciąg_poleceń
done
 
Brak parametru lista - zmienna indeksująca przyjmuje kolejnno wartości parametrów przekazywanych do skryptu
 
Inne rozwiązanie poprzedniego przykładu - skrypt cat_files
for nazwa 
  do
    echo Zawartosc pliku $nazwa
    cat $nazwa
done
 
Przykładowae wykonanie
./skrypt p1.txt p2.txt p3.txt
 
 
Instrukcja while
Wilokrotne wykonywanie ciągu poleceń, jeśli polecenie sprawdzające zwróci prawdę
 
Składnia
while polecenie_sprawdzające
  do
    ciąg_poleceń
done
------------------------------------
nazwa=cokolwiek
while [ "$nazwa" ]
 do
     echo Podaj nazwe pliku
     read nazwa
     if  [ "$nazwa" ]
          then
             cat $nazwa
      fi
done
 
Instrukcja until
Wielokrotne wykonywanie ciągu poleceń, jeśli polecenie sprawdzające zwróci fałsz
 
Składnia:
until polecenie_sprawdzające
    do
        ciąg_poleceń
done
 
Instrukcja break i continue
Break: do opuszczania instrukcji pętli; po break pierwszym wykonanym poleceniem będzie pierwsze polecenie po pętli
Continue: do pominięcia dalszych poleceń; rozpoczęcie następnego obrotu pętli
 
Przykład:
for nazwa
  do
    if [ $nazwa = "p1" ]
        then
              break
    fi
    cat $nazwa
done
 
Instrukcja case
Wybór polecenia w zależności od wartości wzorca
 
Składnia:
case testowany_napis in


(…)

…,odrzucając z niej ścieżke i przyrostek
 
Składnia:
basename nazwa [przyrostek]
gdzie
-nazwa-pełna nazwa pliku ze ścieżką
-przyrostek - rozszerzenie lub inny ciąg znaków na końcu pliku
 
basename /home/knoppix/plik.txt
zwróci nam ino plik.txt
 
basename /users/anna/spis12
wynik: spis12
 
Skrypt kopiuj_rozsz
#!/bin/sh
for nazwa in *.$1
  do
    cp $nazwa `basename $nazwa $1`$2
  done
  exit 0
 
Przykładowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz