CSMA

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
CSMA - strona 1

Fragment notatki:


CSMA Zasadę dostępu do medium w sieci CSMA można sformułować następująco:
stacja prowadzi nasłuch w medium
w zależności od wyniku nasłuchu (medium wolne lub zajęte), stacja postępuje zgodnie z podanym poniżej algorytmem
jeśli po określonym czasie od nadania ramki stacja nie odbierze jawnej ramki potwierdzenia, to wnioskuje, że nastąpiła kolizja, wstrzymuje się od wszelkich działań przez losowo wybrany okres czasu (backoff) i ponawia procedurę.
W przypadku stwierdzenia zajętości medium przed nadawaniem, stacja postępuje w następujący sposób:
Nonpersistent (stacja „nieśmiała”)
Jeśli medium jest wolne („cisza”), stacja nadaje natychmiast. Jeśli medium jest zajęte, stacja odczekuje losowo wybrany okres czasu i ponawia procedurę dostępu. W tym wariancie pozostaje potencjalnie niewykorzystany czas po zakończeniu poprzedniej transmisji, co prowadzi do pewnej straty przepustowości.
I - persistent (stacja „zachłanna”)
Jeśli medium jest wolne, stacja nadaje natychmiast. Jeśli medium jest zajęte, stacja w dalszym ciągu prowadzi nasłuch, a po stwierdzeniu zakończenia poprzedniej transmisji - natychmiast zaczyna nadawać. Jeśli na nadawanie oczekują dwie lub więcej stacji, przyjęcie tego wariantu „gwarantuje” zajście kolizji z prawdopodobieństwem 1. Po wystąpieniu kolizji i odczekaniu na ACK stacja losuje czas retransmisji i po nim rozpoczyna próbę nadawania. p - persistent (stacja „sprytna”)
Stacja stara się „przechytrzyć” inne stacje, z intencją uniknięcia kolizji. Jeśli medium jest wolne, stacja nadaje z prawdopodobieństwem p, a wstrzymuje się od nadawania na określony czas (np. czas propagacji ł) z prawdopodobieństwem (1-p), po czym ponawia procedurę. Jeśli medium jest zajęte, stacja kontynuuje nasłuch do chwili zwolnienia medium i postępuje jak wyżej.
Jak łatwo zauważyć, warunek N*p1 (gdzie N jest liczbą stacji pragnących nadawać jednocześnie) „gwarantuje” zajście kolizji. Aby się przed tym uchronić można dobrać dostatecznie małe prawdopodobieństwo p, lecz wtedy niepotrzebnie rosną opóźnienia.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że w razie zajścia kolizji, wszystkie uczestniczące w niej ramki są nadal transmitowane w całości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz