Chemia fizyczna - wykład - stała gazowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia fizyczna - wykład - stała gazowa - strona 1

Fragment notatki:

e-notatka chemia
fizyczna 1.pdf
SNy: Biotechnologia
Studenckie Notatki Cyfrowe
Mateusz Jędrzejewski (sny@sny.one.pl)
Uczelnia, wydział, kierunek:
Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny; biotechnologia
Kurs, semestr, prowadzący:
Chemia fizyczna 1 – ćwiczenia; semestr 07z; dr hab. inż. Grażyna Wójcik
Notatka zawiera:
szkice rozwiązań zadań z ćwiczeń
Podziękowania za dostrzeżone błędy i zgłoszone uwagi dla:
Magdy Ziółkowskiej.
Listy zadań na stronie:
http://www.ch.pwr.wroc.pl/studport/details.html?id=189&bid=1&idx=1
Uwaga:
Notatkę można używać tylko w celach niekomercyjnych. Notatka może zawierać błędy
lub być niekompletna. Każdy korzysta z niej na własną odpowiedzialność.
Więcej notatek na stronie:
http://www.sny.one.pl/
e-notatka chemia fizyczna 1.pdf
2007/10/13 23:55
Lista 1 – równania stanu gazów, obliczenia pracy
Wprowadzenie
J
ܴ ൌ 8,314 mol·K
Uniwersalna stała gazowa
ܸ ൌ݊·ࣰ
Objętość (ܸ) oraz objętość molowa (ࣰ)
gdzie ݊ to liczba moli substancji
Przemianę odwracalną można nazwać inaczej kwazistatyczną, równowagową.
Zadanie 1.
Dane:
݉NHయ ൌ 17 g, ܶ ൌ 473 K, ܸ ൌ 0,196 dmଷ ,
m
ܾ ൌ 51,4 · 10ି଺ mol, ܶ௞௥ ൌ 405,4 K, ‫݌‬௞௥ ൌ 11,30 MPa,
3
Szukane: ‫( ݌‬ciśnienie).
g
‫ܯ‬NHయ ൌ 17 mol
‫ܯ‬NHయ ൌ
௠NHయ
௡NHయ
௠NHయ
֜ ݊NHయ ൌ ெ
NHయ
ଵ଻
ൌ ଵ଻ ൌ 1,0 mol
dla gazu doskonałego:
‫ ܸ݌‬ൌ ܴ݊ܶ ֜ ‫ ݌‬ൌ
௡ோ்


ଵ,଴·଼,ଷଵସ·ସ଻ଷ
଴,ଵଽ଺·ଵ଴షయ
ൌ 2,01 · 10଻ Pa
dla gazu złożonego ze sztywnych kul:
௡ோ்
ଵ,଴·଼,ଷଵସ·ସ଻ଷ
‫ ݌‬ൌ ௏ି௡௕ ൌ ଴,ଵଽ଺·ଵ଴షయ ିଵ,଴·ହଵ,ସ·ଵ଴షల ൌ 2,72 · 10଻ Pa
dla gazu van der Waalsa:
ቀ‫ ݌‬൅
gdzie
ோ்ೖೝ
଼௣ೖೝ
௡ோ்
௡ோ்
െ ܾ݊ሻ ൌ ܴ݊ܶ ֜ ‫ ݌‬ൌ ௏ି௡௕ െ
ଶ଻ ሺோ்ೖೝ ሻమ
௣ೖೝ
ܽ ൌ ଺ସ
ܾൌ
więc
௡మ ௔
ቁ ሺܸ
௏మ
ଶ଻ ሺ଼,ଷଵସ·ସ଴ହ,ସሻమ
ଵଵ,ଷ଴·ଵ଴ల
ൌ ଺ସ
଼,ଷଵସ·ସ଴ହ,ସ
ൌ 0,424
ൌ ଼·ଵଵ,ଷ଴·ଵ଴ల ൌ 3,728 · 10ିହ
‫ ݌‬ൌ ௏ି௡௕ െ
SNy: Biotechnologia
௡మ ௔
௏మ
ଵ,଴·଼,ଷଵସ·ସ଻ଷ
௡మ ௔
௏మ
ሺଵ,଴ሻమ ·଴,ସଶସ
ൌ ଴,ଵଽ଺·ଵ଴షయ ିଵ,଴·ଷ,଻ଶ଼·ଵ଴షఱ െ ሺ଴,ଵଽ଺·ଵ଴షయ ሻమ ൌ 1,37 · 10଻ Pa
Studenckie Notatki Cyfrowe
www.sny.one.pl
1
e-notatka chemia fizyczna 1.pdf
2007/10/13 23:55
Zadanie 2.
Dane:
ܶ ൌ const., ܸଶ ൌ 6 · 10ିଷ mଷ , ܸଶ ൌ 3 · ܸଵ , ܹ ൌ െ1,1 · 10ଷ J,
2
Szukane: ‫݌‬ଵ (ciśnienie początkowe), ‫݌‬ଶ (ciśnienie końcowe).
ܹobj.
௏మ
௏మ
௏మ
െܹobj.
ܴ݊ܶ
ܸ݀
ܸଶ
ൌ െ න ‫݌‬zewn. ܸ݀ ൌ െ න
ܸ݀ ൌ െܴ݊ܶ න
ൌ െܴ݊ܶ ln
֜ ܴ݊ܶ ൌ
ܸ
ܸଵ
ܸ
ܸ
ln ଶ
௏భ
௏భ
௏భ
ܸଵ
െܹobj.
ܹobj.
െ1,1 · 10ଷ
ܴ݊ܶ ൌ
ൌെ
ൌെ
ൌ 1,00 · 10ଷ
3 · ܸଵ
ln 3
ln 3
ln ܸ

‫݌‬ଵ ൌ
ܴ݊ܶ ܴ݊ܶ 1,00 · 10ଷ
ൌ ଵ ൌଵ
ൌ 5,0 · 10ହ Pa
ିଷ
ܸଵ
ܸ
· 6 · 10
ଷ ଶ

‫݌‬ଵ ܸଵ ൌ ‫݌‬ଶ ܸଶ ֜ ‫݌‬ଶ ൌ
ܸଵ
ܸଵ
‫݌‬ଵ 5,0 · 10ହ
‫݌‬ଵ ൌ
‫݌‬ଵ ൌ

ൌ 1,67 · 10ହ Pa
ܸଶ
3 · ܸଵ
3
3
Zadanie 3.
Dane:
݊ ൌ 1 mol, ܶ ൌ const., ‫݌‬ଵ ൌ 10 atm, ‫݌‬ଶ ൌ 1 atm, ܹ ൌ െ1,1 · 10ଷ J,
Szukane: ‫݌‬ଵ (ciśnienie początkowe), ‫݌‬ଶ (ciśnienie końcowe).
Atmosfera fizyczna
1 atm ൌ 1,01325 · 10ହ Pa
Warunki standardowe ‫ ݌‬ൌ 1,000 · 10ହ Pa
ܶ ൌ 298,15 K
a) przemiana nieodwracalna (nierównowagowa)
‫݌‬zewn. ൌ ‫݌‬ଶ
௏మ
௏మ
ܹobj. ൌ െ න ‫݌‬zewn. ܸ݀ ൌ െ‫݌‬zewn. න ܸ݀ ൌ െ‫ 2݌‬ሺܸଶ െ ܸଵ ሻ ൌ െ‫ 2݌‬൬
௏భ
௏భ
ܴ݊ܶ ܴ݊ܶ

൰ൌ
‫݌‬ଶ
‫݌‬ଵ
1
1
1 1
ൌ െ‫ ܴܶ݊ 2݌‬൬ െ ൰ ൌ െ1 · 1 · 8,314 · 298 · ൬ െ ൰ ൌ െ2230 J
‫݌‬ଶ ‫݌‬ଵ
1 10
b) przemiana odwracalna ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz