Charakterystyka elementów klimatycznych Dakar

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka elementów klimatycznych Dakar - strona 1 Charakterystyka elementów klimatycznych Dakar - strona 2

Fragment notatki:


Charakterystyka elementów meteorologicznych na tle warunków klimatycznych Dakar - 1996 Dakar leży, zgodnie z klasyfikacją Koppena, w strefie klimatów suchych typu ciepłych stepów. Jest to strefa klimatów podrównikowych chłodnych i suchych zachodnich wybrzeży. Występuje tu sezonowa wymiana mas powietrza. Zimą przeważają suche masy powietrza zwrotnikowego, a latem masy wilgotnego powietrza równikowego. Na klimat Dakaru największy wpływ mają stale ośrodki baryczne: Wyz Azorski oraz Równikowa Bruzda Niskiego Ciśnienia
Roczna amplituda temperatury wynosi 6,7°C, średnia temperatura roczna to 24,7°C. Wskaźnik kontynentalizmu termicznego wg W. Gorczyńskiego wynosi 25,4. Najcieplejszym miesiącem jest październik, a najzimniejszym styczeń i luty. W okresie od lipca do listopada średnie temperatury przekraczają 25°C. Dobowe amplitudy temperatury wynoszą około 7-10°C. W badanym roku wartości te różnią się od wartości wyliczonych dla wieloleci. Średnia temperatura maksymalna poszczególnych miesięcy jest niższa o około 2°C, a minimalna przez większą część roku nieznacznie wyższa od wartości wieloletniej. Tym samym dobowe amplitudy temperatury wahają się w granicy 5-9°C. Temperatury średnie poszczególnych miesięcy były niższe od charakterystycznych, tym samym średnia roczna temperatura wynosiła 24,3°C. Notowane w badanym roku maksima i minima w dobowym przebiegu temperatury mają inne niż ekstrema wieloletnie wartości. Stosunkowo zbliżony przebieg wykazały temperatury minimalne. Absolutne minima notowane są w porze suchej, w roku 1996 najniższa wartość wystąpiła lutym, a nie tak jak w wypadku wielolecia - w grudniu, ponadto wartości ekstremum w tym roku były wyższe niż wieloletnie. Temperatury maksymalne w okresie wieloletnim przekraczają 30°C, w marcu zanotowana jest najwyższa wartość - ponad 40°C, z kolei w badanym roku temperatura maksymalna marca wynosiła 29°C, w żadnym miesiącu nie wynosiła ponad 40°C. Maksima temperatury w wieloleciu utrzymują się mniej więcej na wysokości 38°C, podczas gdy w okresie rocznym nie wykazują charakterystycznego przebiegu, w większości nie osiągając nawet zbliżonych wartości. Omówione charakterystyki wskazują na to, że badany rok był nieco chłodniejszy niż przeciętny, dobowy przebieg temperatury wykazywał jednak mniejsze wahania.
Odstępstwa charakterystyk temperatury od wartości wieloletnich mogą wynikać z mniejszej insolacji lub napływu chłodniejszych mas powietrza. Pewne, wtórne znaczenie może wynikać z niższej temperatury Oceanu Atlantyckiego. Przyczyny tego stanu rzeczy można również upatrywać w zmianie gradientu ciśnienia między Wyzem Azorskim a ITCZ.
Dakar charakteryzuje się dużym sezonowym kontrastem opadów. Wskaźnik nierównomierności opadów Chromowa ma wartość 65%. Pora deszczowa trwa od czerwca do października. Roczna suma opadów to 540 mm, a opady większe niż 0,1mm występują przez 38 dni. Najwyższe opady występują w sierpniu, wtedy też liczba dni z opadem jest największa (przeciętnie 13 dni). Drugim pod względem częstości oraz sumy opadu miesiącem jest wrzesień. Rekordowe ilości deszczu w cyklu wieloletnim miały miejsce w sierpniu (200 mm) oraz lipcu (150 mm). W porze suchej opady występują sporadycznie. W badanym roku nastąpiło skrócenie pory deszczowej, a także przesunięcie maksimum opadowego. W 1996 roku pora deszczowa rozpoczęła się w lipcu i trwała do października. Najwięcej deszczu spadło we wrześniu (240 mm), najwyższy opad dobowy (także w skali roku) wyniósł 144 mm. Wrzesień był również miesiąc

(…)

… sytuację wyjaśnić można, ponownie zakładając różnice w gradiencie ciśnienia, powodujące częstsze występowanie wiatrów północnych, a w szczególności północno-wschodnich, znad Sahary. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz