Bilans cieplny w ognisku pożaru w kopalni węgla kamiennego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans cieplny w ognisku pożaru w kopalni węgla kamiennego - omówienie - strona 1 Bilans cieplny w ognisku pożaru w kopalni węgla kamiennego - omówienie - strona 2 Bilans cieplny w ognisku pożaru w kopalni węgla kamiennego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław dnia Wydział Geoinżynierii
Górnictwa i Geologii Bilans ciepła w ognisku pożaru.
Temperatura gazów pożarowych.
Dane
rodzaj paliwa : węgiel kamienny
skład paliwa:
- udział masowy w paliwie węgla: c = 0,67
- udział masowy w paliwie wodoru: h = 0,04
- udział masowy w paliwie siarki: s = 0,01
- udział masowy w paliwie tlenu: o = 0,09
- udział masowy w paliwie azotu: n = 0,01
- udział masowy w paliwie wilgoci: w = 0,08
skład gazów pożarowych ( w % obj.):
- CO2 = 5,62 [ % ],
- CO = 1,05 [ % ],
- O2 = 10,85 [ % ],
- CH4 = 1,05 [ % ],
- CmHn =0,4 [ % ],
- N2 = 81,03 [ % ].
dane charakteryzujące pożar i wyrobisko
- Temperatura powietrza dopływającego do pożaru: t0 = 20 [ °C ]
- Sprawność spalania: ηsp = 0,75
- Współczynnik będący stosunkiem ilości ciepła odbieranego w miejscu spalania materiału palnego do całkowitego ciepła wydzielonego w procesie spalania:
σ = 0,1
- Obwód przekroju poprzecznego wyrobiska: B =10 [ m ]
- Współczynnik przejmowania ciepła: α = 3,96 [ W/(m2⋅K) ]
- Współczynnik przewodzenia ciepła w masywie skalnym: λs = 1,6 [ W/(m⋅K) ]
- Współczynnik wyrównywania temperatury skał: a = 0,32⋅10-6 [ m2/s ]
- Czas liczony od powstania pożaru: τ = 1 [ h ] =3600[s]
- Strumień masy gazów pożarowych: m = 20 [ kg/s ]
- Głębokość ogniska pożaru mierzona od powierzchni kopalni: z = 650 m.
L=300m
Obliczenie wskaźnika Tricketta
TR=0,5-1 pali się węgiel
Według wskaźnika Tricketta pali się węgiel. Więc dalsze obliczenia są prowadzone zgodnie ze wskazaniem wskaźnika dla węgla.

(…)

… ] =3600[s]
- Strumień masy gazów pożarowych: m = 20 [ kg/s ]
- Głębokość ogniska pożaru mierzona od powierzchni kopalni: z = 650 m.
L=300m
Obliczenie wskaźnika Tricketta
TR=0,5-1 pali się węgiel
Według wskaźnika Tricketta pali się węgiel. Więc dalsze obliczenia są prowadzone zgodnie ze wskazaniem wskaźnika dla węgla. Obliczenie wartości opałowej paliwa - Wu
kJ/kg
Udziały masowe c,h,s,o,n,w,p w jednym kg materiału palnego
c+h+s+o+n+w+p=1
0,67+0,04+0,01+0,09+0,01+0,08+0,1=1
Obliczenie współczynnika nadmiaru powietrza dla spalania niezupełnego - λ
Obliczenie teoretycznej masy powietrza potrzebnej do spalania 1kg materiału palnego - mp
Obliczenie temperatury spalania w ognisku pożaru - Tsp
To - temperatura powietrza doprowadzana do miejsca spalania
- właściwa pojemność cieplna gazów pożarowych przy stałym ciśnieniu Obliczenie temperatury gazów pożarowych τ - Czas od momentu powstania pożaru [s]
B- obwód wyrobiska [m]
α - Współczynnik przejmowania ciepła [ W/(m2⋅K) ]
a - współczynnik wyrównania temperatury [m2/s]
λs - Współczynnik przewodzenia ciepła w masywie skalnym [ W/(m⋅K) ]
L - Odległość od miejsca pożaru [m]
m - Strumień masy powietrza [kg/s]
- właściwa pojemność cieplna Tsp - temperatura spalania…
… przekroju poprzecznego wyrobiska
B- Obwód przekroju poprzecznego wyrobiska 14 [m]
A - Pole przekroju poprzecznego wyrobiska
Wyznaczenie prędkości przepływu powietrza w wyrobisku
m - strumień masy powietrza
δ - gęstość 1,2[kg/m3]
Ocena niebezpieczeństwa wybuchu gazów pożarowych
Wskaźnik Le Chateliera
Nie ma niebezpieczeństwa wybuchu gazów gdyż wskaźnik L<0,6 Bezpieczna zawartość tlenu O2 min O2 ≥ O2min…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz