Architektura komputerów i systemów operacyjnych-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura komputerów i systemów operacyjnych-pytania i odpowiedzi - strona 1 Architektura komputerów i systemów operacyjnych-pytania i odpowiedzi - strona 2 Architektura komputerów i systemów operacyjnych-pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Układ przewidujący skoki określany, jako (2,3) wykorzystuje: // (m, n): m ostatnich skoków, 2m predykatów po n bitów a) 2 bity określające globalne zachowanie w celu wyboru dla wykonywanej instrukcji skoku jednego z 4-rech układów przewidujących skoki b) 3 bity określające globalne zachowanie w celu wyboru dla wykonywanej instrukcji skoku jednego z 4-rech układów przewidujących skoki c) 3 bity określające globalne zachowanie w celu wyboru dla wykonywanej instrukcji skoku jednego z 8-śmiu układów przewidujących skoki d) Brak poprawnej odpowiedzi.
Czym różnią się sieci statyczne od dynamicznych? a) Nie różnią się niczym b) W sieciach statycznych połączenia są stałe, a w dynamicznych mogą być zmieniane w zależności od potrzeb c) W sieciach dynamicznych połączenia są stałe, a w statycznych mogą być zmieniane w zależności od potrzeb d) Brak poprawnej odpowiedzi.
Dlaczego w przypadku skoków realizujących powrót z procedury nie stosuje się algorytmów przewidywania skoków? a) Pytanie błędne, wtedy też się stosuje b) Ponieważ praktycznie za każdym razem "przewidywanie" byłoby niepoprawne c) Ponieważ byłby problem z zagnieżdżonymi procedurami d) Brak poprawnej odpowiedzi.
Co oznacza, że pamięć cache jest asocjacyjna? (ZAŁOŻENIA W NAWIASACH) a) Każdy blok ma jedno, wyróżnione miejsce, które może zajmować w pamięci cache // direct mapped b) Każdy blok może zajmować miejsce spośród wyróżnionej puli miejsc w pamięci cache (SET ASSOCIATIVE) c) Bloki pamięci mogą zajmować dowolne miejsce w pamięci cache (FULLY ASSOCIATIVE) d) Brak poprawnej odpowiedzi.
Jak wyliczamy średni czas dostępu do pamięci gdy wykorzystujemy pamięć cache? a) hit time + miss rate * miss penalty b) hit time * miss rate * miss penalty c) Nie definiujemy takiego czasu d) Brak poprawnej odpowiedzi
Prawo Amdahla mówi, że: a) Przyspieszenie jest ograniczone przez sekwencyjną część programu b) Nie ma ograniczenia na przyspieszenie c) Przyspieszenie rośnie liniowo wraz ze wzrostem liczby procesorów d) Brak poprawnej odpowiedzi.
Przyspieszenie definiuje się jako stosunek czasu potrzebnego na rozwiązanie problemu na jednym procesorze (Tseq), do czasu rozwiązania tego samego problemu na "p" procesorach (Tpar). Kiedy mówimy, że przyspieszenie jest względne? a) Gdy Tseq jest czasem wykonania „najlepszego” algorytmu sekwencyjnego na jednym z procesorów systemu równoległego // rzeczywiste
b) Gdy Tseq jest czasem wykonania algorytmu równoległego na jednym z procesorów systemu wieloprocesorowego c) Gdy Tseq jest czasem wykonania „najlepszego” algorytmu sekwencyjnego na „najlepszym” komputerze sekwencyjnym // bezwzględne
d) Brak poprawnej.
Jedną z cech rozproszonej pamięci współdzielonej (zwanej NUMA) jest:

(…)

… mieć co najmniej trzy rozkazy adresowe d) Nie, nie jest to możliwe, musimy mieć co najmniej jeden rozkaz adresowy Załóżmy, Że zrealizowano pamięć wirtualną poprzez podział pamięci na strony. Obliczając adres fizyczny dowolnej komórki pamięci musimy:
Dodać do siebie adres fizyczny strony pobrany z tablicy stron oraz przemieszczenie na stronie zawarte w adresie wirtualnym Zestawić adres adresu fizycznego strony pobranego z tablicy stron oraz z przemieszczenia na stronie zawartego w adresie wirtualnym w taki sposób, że adres strony stanowi starsze bity adresu a przesunięcie na stronie młodsze bity. Dodać do siebie adres wirtualny oraz zawartość wyróżnionego rejestru żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Załóżmy, że zrealizowano pamięć wirtualną poprzez podział pamięci na segmenty. Obliczając adres…
… które instrukcje są w relacji zależności oraz podaj numer rejestru „generujący” zależność.
Kiedy występuje fragmentacja zewnętrzna / wewnętrzna:
a) Gdy pamięć wirtualna jest dzielona na strony
b) Gdy pamięć wirtualna jest dzielona na segmenty c) Gdy do podziału stosowane jest albo stronicowanie albo segmentacja d) Brak poprawnej odpowiedzi Instrukcja negacji w MIPS-ie ma postać:
not $t1, $t1
neg $t1, $t1
nor $t1…
… są zapisane jako ciąg zer i jedynek b) tak, wykonuje to tzw. „checker” c) tak, dla rozkazów są zarezerwowane pewne kombinacje zer i jedynek d) brak poprawnej odpowiedzi Przy adresacji pośredniej adres fizyczny jest wyliczany w następujący sposób:
a) Pod adresem wskazanym przez adres zawarty w rozkazie znajduje się adres fizyczny b) Brak poprawnej odpowiedzi c) Adres jest sumą adresów zawartego w rozkazie d…
… zapamiętana jest historia realizacji skoków // Branch Prediction Buffer
brak poprawnej Rozważ instrukcję pętli w której realizuje się 10 iteracji i pętla się kończy ( nie ma kolejnego przebiegu). Jaka jest skuteczność przewidywania skoku jeśli używamy dwu-bitowego układu przewidywania skoków przy inicjalizacji układu na 1? 80%
95%
90%
Brak poprawnej
Załóżmy, że w pewnym programie instrukcja S…
… do siebie adres wirtualny oraz zawartość wyróżnionego rejestru Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Pamięć operacyjna - pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor.
Skalowalność Systemów Równoległych:
Dla danego problemu o stałym rozmiarze, przyspieszenie nie rośnie liniowo wraz ze zwiększającą się liczba procesorów
Dla stałej liczby procesorów rośnie przyspieszenie i efektywność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz