Apokalipsa św. Jana - pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Apokalipsa św. Jana - pojęcie - strona 1 Apokalipsa św. Jana - pojęcie - strona 2 Apokalipsa św. Jana - pojęcie - strona 3

Fragment notatki:

Apokalipsa Św. Jana 1. Słowo apokalipsa pochodzi z języka greckiego (apokalipsis ) i oznaczało odsłonięcie, objawienie. Jest to rodzaj utworu biblijnego w którym mówi się o tajemnicach dotyczących sensu dziejów i końca świata. Apokalipsa świętego Jana stanowi ostatnią księgę biblii. Zawiera proroczą wizję wydarzeń towarzyszących końcowi dziejów. Nie jest to jedyna apokalipsa biblijna, uważa się ja jednak za najistotniejsza. Księga przynosi widzenie świętego Jana, ostatniego pozostałego przy życiu apostola. Miał on otrzymać na wyspie Patmos objawienie dotyczące losów Kościoła aż do ponownego nadejścia Chrystusa. Celem apokalipsy było pokrzepienie serc Chrzescijan polegającym na przedstawieniu w języku mistycznym i symbolicznym ostatecznego triumfu Dobra nad Złem. Apokalipsa jako gatunek literacki znana była w literaturze Żydowskiej już od V w. przed Chrystusem. Adresatem "Apokalipsy świętego Jana" są chrześcijanie z Azji Mniejszej, prześladowani przez cesarzy Rzymskich (miedzy innymi przez Nerona ). Święty Jan występując w imieniu Boga przekazał im objawienie, stosując je również do przyszłych wiernych. Główną ideą objawienia było zwycięstwo Chrystusa i triumf wiernych. 2. Związki frazeologiczne związane z tekstem "Apokalipsy" "Apokalipsa" to potworne wydarzenie, katastrofa, zagłada ( np. tytuł filmu "Czas apokalipsy" ) Słowo apokalipsa nabrało szczególnego znaczenia w czasie II wojny światowej- czterej jeźdźcy apokalipsy to zwiastun katastrofy np. na białym koniu- zaraza, na czarnym koniu- zwiastun głodu, na czerwonym koniu- wojna (mord), na koniu trupio-bladym- zwiastun śmierci. 666- symbol szatana siódma pieczęć- symbol ostatecznej tajemnicy 3. Jak współczesny człowiek rozumie pojecie apokalipsa? Człowiek współczesny poprzez słowo to rozumie wydarzenie ostateczne, zwykle związane z krzywda, śmiercią i bólem. Do proroctwa świętego Jana nawiązywało wielu pisarzy. Romantycy na podstawie tego tekstu dokonywali religijnej interpretacji dziejów narodu Polskiego (np. Adam Mickiewicz w "Dziadach" ). Apokalipsa była uważana za przestrogę- tak też traktował ja Zygmunt Krasiński, tworząc "Nie- boską komedie. Czesław Miłosz w "Piosence o końcu świata" również powrócił do apokaliptycznego motywu ale zasugerował, za zapowiadany koniec świata już się rozpoczął i trwa przy całkowitej beztrosce ludzi. Plan wizji końca świata I. Losy całej ludzkości 1. Wręczenie Barankowi przez Boga Księgi Przeznaczeń A/ złamanie przez Baranka czterech pierwszych pieczęci ujawniających nadejście czterech jeźdźców B/ złamanie trzech kolejnych pieczęci otwierających wizje męczenników za wiarę 2. Otwarcie siódmej pieczęci i wizja siedmiu aniołów z trąbami. A/ cztery pierwsze trąby i konsekwencje ich użycia- katastrofy na ziemi B/ trzykrotne "biada" wykrzyknięte przez orla C/ wizja katastrof odpowiadających każdemu z trzech "biada"

(…)

… dwaj świadkowie Baranka którzy mieli zamknąć niebo. Rozległ się glos siódmej trąby odpowiadającej trzeciemu "biada rozpoczynała królowanie Pana i jego Pomazańca nad światem wraz z dwudziestoma czterema starcami siedzącymi na tronach prze Bogiem. Otworzyła się świątynia, ukazała się Arka Przymierza pośród błyskawic i gromów nastąpił sąd nad umarłymi a na niebie ukazała się niewiasta obleczona w słonce z księżycem…
… "biada" 3. Dwóch świadków Baranka 4. Nastanie królestwa Bożego wywołane dźwiękiem siódmej trąby II. Losy Kościoła 1. Walka brzemiennej Niewiasty ze Smokiem A/ wizja wniebowstąpienia dziecięcia B/ ucieczka kobiety na pustynię C/ pościg Smoka za niewiastą 2. Przekazanie przez Smoka władzy wychodzącej z morza bestii 3. Wyłonienie się drugiej bestii czyli Fałszywego Proroka A/ zwodzenie mieszkańców ziemi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz