Analiza Monte Carlo i Worst Case

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza Monte Carlo i Worst Case - strona 1

Fragment notatki:


SYMULACJA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH    ćwiczenie 8 – Analiza Monte Carlo i Worst Case      1.  Dany jest prosty filtr dolnoprzepustowy RC o nominalnych wartościach R=1k Ω i C=1nF.  Niech obie te parametry mają tolerancję  ±10% o rozkładach jednorodnych i  nieskorelowanych. Na podstawie analizy Monte Carlo wyznacz najważniejsze parametry  statystyki 3-decybelowej częstotliwości granicznej filtru (minimum, maksimum, wartość  oczekiwana,  mediana, wariancja). Oszacuj uzysk produkcyjny układu przy założeniu, że  pasmo filtru może zawierać się w granicach 153-163 kHz    2.  Powtórz wyniki z poprzedniego punktu przy założeniu że      rozkłady parametrów są normalne   rozkłady parametrów są normalne i zmiany R i C są w 100% skorelowane   rozkłady parametrów są normalne a zmiany R i C są antyskorelowane (tzn. wzrostowi  jednej wartości równy co do wielkości spadek drugiej).    3. Korzystając z zapisanych wcześniej zbiorów .DAT (po co komputer ma wykonywać  jeszcze raz czasochłonne obliczenia ?!?) powtórz poprzednie czynności w odniesieniu do  jakiegoś innego parametru: np. modułu impedancji wejściowej filtru dla wybranej  częstotliwości. Zauważ,  że rozkłady i korelacje różnie odbijają się na różnych  parametrach.    4. Wykonaj analizę Monte Carlo dla układu wzmacniacza odwracającego zbudowanego w  oparciu o wzmacniacz operacyjny, którego parametry nominalne wynoszą   stałoprądowe wzmocnienie różnicowe z otwartą pętlą kuo =100 000  a tolerancja ±15%  (rozkład normalny)   charakterystyka wzmocnienia kur daje się opisać funkcją jednobiegunową o  częstotliwości bieguna dominującego 5Hz  ±10% (rozkład jednorodny)   rezystory zewnętrzne mają wartości R1=10k Ω;  R2=220kΩ  5% - rozkłady  nieskorelowane quasi-normalne z zauważalnym brakiem wartości bardzo bliskich  nominalnej (jak to zamodelować?)  Zamodeluj całość układu i wykonaj analizę Monte Carlo dla AC. Na tej podstawie spróbuj  określić spodziewany uzysk produkcyjny jeżeli kryterium poprawnej pracy układu jest:   wzmocnienie układu 22  ±0.5 V/V   częstotliwość 3dB nie mniejsza niż 21.5 kHz  O ile określenie uzysków dla każdego z tych kryteriów z osobna nie jest sprawą złożoną,  bo wymaga jedynie dobrej znajomości PROBE, o tyle określenie wypadkowego uzysku  wielokryterialnego nie jest sprawą banalną (użycie tego układu i tych wskaźników nie jest  tu przypadkowe, przecież niedawno na zajęciach zajmowaliśmy się efektem wymiany  wzmocnienia i pasma w tym układzie). Zastanów się co należy zrobić, żeby oszacować  uzysk wielokryterialny za pomocą PSPICE.     UWAGA!: We wszystkich wypadkach szacowania liczbowe wykonywać w oparciu o  (pseudo!)statystykę co najmniej 300 elementową. Przed analizą wyników ostatecznych należy 

(…)

…%. Określić za pomocą analizy .WCASE parametry obwodu dla których:
moduł impedancji będzie maksymalny
odpowiedź prądowa gałęzi na skok jednostkowy napięcia będzie wykazywała
najmniejszy / największy przerzut
najwcześniej / najpoźniej wystąpi pierwsza zmiana kierunku płynięcia prądu
na kondensatorze wystąpi największe napięcie chwilowe
6. Przypomnij sobie układ wzmacniacza tranzystorowego RC…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz