Analiza korelacji i regresji - Wariancja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza korelacji i regresji - Wariancja - strona 1 Analiza korelacji i regresji - Wariancja - strona 2 Analiza korelacji i regresji - Wariancja - strona 3

Fragment notatki:

„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI” Regresja (model regresyjny) jeli midzy dwoma cechami wystpuje zwizek, to w nastpnym etapie buduje si model.
Wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona.
gdzie cov(x,y) to kowariancja - miara wspólzmiennoci:
przyjmujca wartoci z przedziau [-s(x)s(y); +s(x)s(y)]
Wspóczynnik korelacji mówi o sile i kierunku zwizku midzy zmiennymi. Przyjmuje wartoci z przedziau
r [-1;1]
Warto wspóczynnika mówi o sile zwizku. Im jest blisza zera tym sabszy zwizek im bliej 1 lub -1 tym silniejszy. Warto 1 oznacza idealny zwizek liniowy.
Znak wspóczynnika korelacji mówi o kierunku zwizku „+” oznacza zwizek dodatni, tj. wzrost (spadek) wartoci jednej cechy powoduje wzrost (spadek) wartoci drugiej. „ - ” kierunek ujemny, tj. wzrost (spadek) wartoci cechy powoduje spadek (wzrost) wartoci drugiej. Przyjmuje si nastpujce oceny siy zwizku (pamitajc o odpowiedniej liczebnoci próby)
do 0,3 saba
od 0,3 do 0,5 rednia powyej 0,5 wyrana
Wykres rozrzutu (diagram korelacyjny)
wydatki na ywno
x x x x x
x x
x
x dochody miesiczne
Linia (model) regresji Y wzgldem X (X Y)
-teoretyczna warto y
gdzie metod najmniejszych kwadratów (MNK) mona wyznaczy warto parametrów „a” i „b” Parametr „a” mona take obliczy korzystajc ze wzoru:
Interpretacja parametrów prostej regresji.
a0 jeli „x” wzronie o 1 jednostk, to „y” wzronie rednio o „a” jednostek.
A ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz