Analiza danych - projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza danych - projekt - strona 1

Fragment notatki:

1. Celem badania jest wyodrębnienie czynników mających decydujący wpływ na poziom rozwoju gospodarczego Polski oraz porównanie województw pod względem tych czynników.

PROJEKT - ANALIZA SKUPIEŃ
Celem badania jest wyodrębnienie czynników mających decydujący wpływ na poziom rozwoju gospodarczego Polski oraz porównanie województw pod względem tych czynników.
Dane przekrojowe wg województw w 2007 roku:
X1 - PKB w mln zł,
X2 - nakłady inwestycyjne ogółem na 1 mieszkańca w zł,
X3 - wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca w zł,
X4 - nakłady na działalność badawczo- rozwojową na 1 mieszkańca w zł,
X5 - produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w zł,
X6 - plony zbóż podstawowych z 1 ha w dt.
X7 - przeciętne zatrudnienie w przemyśle na 1000 osób.
Źródło: Rocznik statystyczny województw 2008
dane statystyczne zostały wprowadzono do programu EXCEL w następującym układzie: Plik dane
dane zapisano w formacie csv
Wykorzystano procedurę HINoV.r usunięto z pierwotnego zbioru te zmienne, które zakłócają istniejącą w zbiorze obiektów strukturę klas stosując (polecenie opcjonalne). W tym badaniu nie stosowano tej procedury (zastosowano macierz danych z wszystkimi zmien-nymi, a więc plik Dane_zp_2007.csv).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz