70 krótkich pytań i odpowiedzi z zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
70 krótkich pytań i odpowiedzi z zarządzania - strona 1

Fragment notatki:

Możemy dzięki niej dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: sens funkcjonowania organizacji, różnica między funkcjami kultury a funkcjami struktury organizacyjnej, inkrementalizm, controlling, cechy sprawnej kontroli.

1. Co jest charakterystyczną cechą badań w ujęciu sytuacyjnym?
Rzeczywistość wg badaczy TOZ w ujęciu sytuacyjnym jest zbyt złożona, aby można było stosować do niej uniwersalne zasady. Stąd każda badana sytuacja jest wyjątkowa.
2. Dlaczego w fazie trzeciej jednostki sztabowe funkcjonują na szczeblu organizacji matki?
W fazie trzeciej życia organizacji sprawdzają się struktury dywizjonalne, nie nastąpiło jeszcze pełne oddelegowanie uprawnień decyzyjnych.
3. Jaką zastosować strukturę organizacyjną w warunkach stabilnego otoczenia i wytwarzania wielu wyrobów? Dlaczego?
W warunkach stabilnego otoczenia sprawdzają się struktury mechanistyczne, a w warunkach wytwarzania wielu wyrobów struktury dywizjonalne i macierzowe. Trzeba zastosować strukturę dywizjonalną.
4. Na czym polega kryzys i jaka struktura sprawdzi się w kolejnej fazie szóstej cyklu życia organizacji?
Kryzys polega na wyczerpaniu się możliwości struktur jednoliniowych. Kolejną strukturą powinna być struktura macierzowa.
5. Czy każde działanie skuteczne musi być korzystne? Nie.
6. Czy działanie może być nieskuteczne a ekonomiczne? Tak.
7. Kiedy jest sens funkcjonowania organizacji?
Kiedy występuje nadwyżka korzyści przypadająca na członka zespołu, ze współdziałania z innymi, nad działaniem indywidualnym. Nazywa się to efektem synergicznym.
8. Kiedy działanie jest skuteczne?
Kiedy prowadzi do skutku zamierzonego jako cel.
9. Wymień wszystkie walory sprawnego działania polegające na strzeleniu bramki z karnego.
Skuteczność i sprawność w sensie uniwersalnym. (skuteczne, korzystne, ekonomiczne, sprawne w sensie uniwersalnym)
10. Który z walorów sprawnego działania jest najważniejszy i dlaczego?
Skuteczność, bo w definicji sprawności w sensie syntetycznym występuje warunek konieczny minimalnej skuteczności.
11. Czy każdy system jest organizacją? Nie.
12. Czy jednorodne polecenie wykonania danego zadania, które się nie powtórzy jest elementem struktury? Nie.
13. Czym różnią się funkcje kultury od funkcji struktury organizacyjnej?
Niczym, obie mają funkcję ograniczającą.
14. Czym różnią się normy i wartości kulturowe od reguł organizacyjnych?
Zakresem, normy organizacyjne są bardziej sformalizowane.
15. Czy istnieje zbieżność między konfiguracją (zmienna niezależna) a centralizacją (zmienna zależna)?
Tak, jeśli struktura smukła to jest scentralizowana, a struktura płaska jest bardziej zdecentralizowana.
16. Elementem czego jest zwyczaj spożywania posiłku w określonej porze?
Elementem kultury organizacyjnej i struktury niesformalizowanej.
17. Określ zależność między stopniem specjalizacji i formalizacji. Uzasadnij.
Im większa specjalizacja tym większa formalizacja. Wynika to z tego, że organizacja o wysokim stopniu specjalizacji ma utrudnioną kontrolę, zwiększona formalizacja polepsza kontrolę.


(…)

… wzmocnienia (harmonogramy wzmocnień [stała częstość, zmienna częstość, stały stosunek, zmienny stosunek]).
66. Uniwersalne cechy osobowości, którymi odznaczają się sprawni menedżerowie (teoria cech przywódczych).
ambicja i energia,
pragnienie przywództwa,
uczciwość i prawość,
wiara w siebie,
inteligencja,
wiedza techniczna.
67. Podstawowe etapy kontroli.
ustalenie norm (cel i sposób działania) i metod…
… wniesiony przez podejście sytuacyjne?
Integracja wewnętrznych aktywności. (?)
25. Jaki będzie stosowany styl zarządzania w warunkach struktury funkcjonalnej w ujęciu Kwiatkowskiego?
Zadaniowy.
26. Jaki będzie stosowany styl zarządzania w warunkach struktury dywizjonalnej w ujęciu Kwiatkowskiego?
Instruktażowy.
27. Która z funkcji zarządzania jest najważniejsza i dlaczego?
Planowanie. Określa cele organizacji, bez celów nie ma organizacji.
28. Jak zminimalizować wady struktury funkcjonalnej?
Zmniejszyć liczbę szczebli * przyspieszyć podejmowanie decyzji.
29. Co to jest inkrementalizm?
Zmiana ewolucyjna (stopniowa) kultury organizacyjnej wprowadzana jest metodą „drobnych kroczków”.
30. Czym się różnią struktury wieloliniowe od jednoliniowych?
Struktury jednoliniowe zakładają jedność rozkazodawstwa, wieloliniowe dopuszczają, że każdy podwładny ma dwóch lub więcej bezpośrednich przełożonych.
31. Przedsiębiorstwo produkuje dużą ilość wyrobów (duże przedsiębiorstwo) jaką kontrolą się charakteryzuje?
Kontrolą biurokratyczną.
32. Wymień czynniki potencjalnej rozpiętości kierowania wg Sieglitza.
stopień podobieństwa funkcji,
przestrzenne rozmieszczenie pracowników,
złożoność wykonywanych przez podwładnych…
…),
standaryzacja (stopień ograniczenia dowolności działań przez przyjęte sposoby),
formalizacja (stopień ograniczenia dowolności działań przez przepisy).
42. Walory dobrej roboty.
SEK,
RDUP (racjonalność, dokładność, udatność, prostota działania).
43. Wady struktury dywizjonalnej.
wzrost kosztów administracji,
koncentracja menedżerów na swoich pionach.
44. Pułapki procesu decyzyjnego.
zjawisko dysonansu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz