Słupowo

Słupowo-ryglowe układy poprzeczne hal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2128

Słupowo ryglowe układy poprzeczne hal Słupowo-ryglowe układy poprzeczne hal są ustrojami przechyłowymi, gdyż ich węzły okapowe mają możliwość swobodnego przemieszczania się poziome­go (brak przytrzymania). W procesie ustalania współczynników długości wy-boczeniowych słupów fix (z wyjątkiem słupów...

Obliczanie wartości obciążenia granicznego układu belkowo-słupowego...

 • Politechnika Śląska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

s ˛z Przykład 10.3. Obliczenie warto´ ci obcia˙ enia granicznego układu belkowo-słupowego Obliczy´ warto´ c obcia˙ enia granicznego qgr działajacego na poni˙ szy układ. c s´ ˛z ˛ z 3 q 2ql 3 1 2 2 1 ⁄ l2 ⁄ 2-2 3-3 4 1 1-1 σpl = 300 MPa l=2m l l2 8 1 4 4 [cm] Do oblicze´ przyja´ , ze materiał...

Wymiary geometryczne układów hal słupowo-kratowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Wymiary geometryczne układów hal słupowo kratowych O wysokości konstrukcyjnej w środku rozpiętości wiązara może decydo­wać potrzebny kąt nachylenia połaci dachu oraz zalecenia dotyczące optymal­nej wysokości ustroju. Wysokość kratownicy lub jej elementu wysyłkowo-mon-tażowego należy dobrać...

Obliczanie wartości obciążenia granicznego układu belkowo-słupowego - ...

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

s ˛z Przykład 10.3. Obliczenie warto´ ci obcia˙ enia granicznego układu belkowo-słupowego Obliczy´ warto´ c obcia˙ enia granicznego qgr działajacego na poni˙ szy układ. c s´ ˛z ˛ z 3 q 2ql 3 1 2 2 1 ⁄ l2 ⁄ 2-2 3-3 4 1 1-1 σpl = 300 MPa l=2m l l2 8 1 4 4 [cm] Do oblicze´ przyja´ , ze materiał...

Elementy konstrukcyjne budynków ścianowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

konstrukcji stalowych. W budynkach żelbetowych do ustrojów ramowych należą stropy i słupy. Wyróżniamy następujące ustroje: -słupowo-ryglowe (ramy ze sztywnymi węzłami) -słupowo-płtowe (rygiel ramy ukryty-bezbelkowe) -słupowo-belkowa (belki częściej połączone przegubowo ze słupami niż sztywno). Na ryglach ramy...

Kwarcyt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1897

na inne cechy charakterystyczne np. reaguje z kwasem, jako jedyny ma pory itp (może być zabarwienie żółte, czerwone, czarne, zielone); połysk: tłusty na przełomie, szklisty na ścianach; przełam: muszlowy; pokrój: słupowy KWARCYT Skała metamorficzna Tłuczeń w budownictwie drogowym Piaskowiec, piaski...

Masywne filary - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

czy zbieżność w kierunku przęsła (korzystną ze statycznego punktu widzenia). Wiadukty o przęsłach montowanych ze stosowanych powszechnie prefabrykatów mają podpory ramowe lub słupowe z belką oczepową, która zakłóca linię komunikacyjną i jest zbędnym architektonicznie elementem po między przęsłem a fundamentem...

Wysokie podpory wiaduktów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

Wysokie podpory wiaduktów Wysokie podpory wiaduktów mogą być pełnościenne, słupowe, komorowe, a przekroje poprzeczne - proste prostokątne, owalne, skrzynkowe, dwuteowe (rys. 5.110). Cechą szczególną podpór pośrednich mostów wiszących i podwieszonych o dużej rozpiętości są znaczne naciski pionowe...

Wybrane przykłady systemowych rozwiązań konstrukcji hal stalowych - wy...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2191

Badawczo-Projektowym Kon­strukcji Metalowych „Mostostal" opracowano kilkanaście systemów hal o kon­strukcji stalowej i lekkiej obudowie [32]. Hale systemowe „Mostostal" o płaskich układach poprzecznych (słupowo--wiązarowych lub ramowych) umożliwiają budowę obiektów jednonawowych, wielonawowych (o dowolnych...

Budownictwo - wykład 12

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Budownictwo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1533

układy hal mogą być:  jednoprzęsłowe  wieloprzęsłowe. Konstrukcje układu złożone są z:  ram,  łuków  rozwiązań słupowo-ryglowych. Konstrukcja hali Ramowa Łukowa Słupowo ryglowa Typy budynków halowych jednonawowych Hale konstrukcji wielonawowej Budynki halowe Konstrukcję nośną hali tworzy układ...