Poziomy diagnostyczne

Poziom cambic charakteryzuje sie nastepujacymi cechami:

1. ma uziarnienie piasków bardzo drobnoziarnistych lub zwiezlejsze, i

2. ma strukture glebowa lub struktura skały macierzystej musi byc zmieniona w przynajmniej połowie objetosci frakcji ziemistych; i

3. wykazuje oznaki zmian wyrażone co najmniej w jednej z poniższych form:

a. barwa (wg Munsella) o wiekszym nasyceniu, wiekszej jasnosci i odcieniu bardziej czerwonym niż barwa poziomu niżej leżacego; lub

b. slady wymycia weglanów; lub (…)

Przy obecnosci poziomu albic lub jego braku, ma jedna z barw wymienionych powyżej lub ma barwe o odcieniu 7,5YR, jasnosci większej lub równej 5 i nasyceniu 5 lub 6 w stanie wilgotnym, oraz spełnia jedno lub wiecej niż jedno z poniższych kryteriów:

i. jest scementowany przez zwiazki, w skład których wchodzi materia organiczna i glin lub żelazo i ma zbity lub bardzo zbity układ w scementowanej czesci poziomu; lub (…)