Definicje kwalifikatorów

Albic: Ma poziom albic zaczynajacy sie w obrebie 100 cm od powierzchni gleby.

Anthric: Ma poziom anthric.

Arenic: Ma uziarnienie piasku gliniastego drobnoziarnistego albo bardziej gruboziarniste w warstwie większej lub równej 30 cm w obrebie 100 cm od powierzchni gleby.

Aric: Ma jedynie pozostałosci poziomów diagnostycznych zniszczonych wskutek głebokiej orki.

Brunic: Ma warstwe o miazszosci większej lub równej 15 cm, zaczynajaca sie w obrebie 50 cm od powierzchni gleby, która spełnia wszystkie kryteria dla poziomu cambic, ale nie spełnia kryterium uziarnienia.

Calcaric: Ma materiał weglanowy na głebokosci 20-50 cm od powierzchni gleby, albo od głebokosci 20 cm do litej skały, o ile wystepuje płycej.

Calcic: Ma poziom calcic lub nagromadzenia wtórnych weglanów, zaczynajace sie nie głebiej niz 100 cm od powierzchni gleby.

Cambic: Ma poziom cambic zaczynajacy sie w obrebie 50 cm od powierzchni gleby.