Klucz do oznaczania głównych jednostek gleb

Inne gleby, które

1. maja jedna z ponizszych cech:

a. lita skała wystepuje w obrebie 25 cm od powierzchni gleby; lub

b. zawieraja <20% (obj.) czesci ziemistych do głebokosci 75 cm od powierzchni gleby lub do litej skały; i

2. nie maja poziomu calcic lub spodic.

LEPTOSOLS

Inne gleby, które maja

1. poziom mollic; i

2. nasycenie barwy (wg Munsella) mniejsze lub równe 2 w stanie wilgotnym do głebokosci co najmniej 20 cm lub ponizej warstwy ornej; i

3. poziom calcic lub nagromadzenia wtórnych weglanów zaczynajace sie w obrebie 50 cm ponizej dolnej granicy poziomu mollic; i

4. wysycenie zasadami (w 1 M CH3COONH4) _50% w całej strefie pomiedzy powierzchnia gleby a poziomem calcic lub nagromadzeniami wtórnych weglanów.

CHERNOZEMS