Zalety i wady reklamy

ZALETY

- duża częstotliwość przekazu informacji

- szeroki odbiór, uzależniony od wysokości nakładu

- szybkość zamieszczani haseł reklamowych w prasie

- możliwość przekazu precyzyjnej i stosunkowo szerokiej informacji reklamowej

- łatwy kontakt odbiorcy z reklamą

- można zamieścić mapy, wskazówki jak dotrzeć do firmy i warunki stawiane klientom.

- niemal w ostatniej chwili można zmienić

- wysoka perswazyjność.

- wysoka natarczywość (przerywanie programu telewizyjnego w celu nadania reklamy)

- bardzo duży zasięg.

- zaangażowanie emocjonalne odbiorcy

- wysoka wiarygodność i prestiż.

- silny wpływ na sprzedaż

- pomimo wysokich kosztów emisji reklam koszt dotarcia do jednego klienta jest najniższy.

- możliwość zastosowania w reklamie różnorodnych środków

- prostota, łatwość i szybkość przygotowywania haseł

- mniejsze koszty produkcji i emisji

WADY

- krótki cykl życia mediów prasowych

- brak zainteresowani czytelników kolumnami ogłoszeniowo-reklamowymi

- odbiorcy łatwo jest zignorować reklamę (występuje w sąsiedztwie masy innych ogłoszeń)

- typowy czytelnik poświęca o wiele mniej czasu na czytanie prasy niż dawniej

- krótki cykl życia reklamy wynikający z ograniczenia długości czasu emisji

- trudności w zrozumieniu przez odbiorców treści reklamy

- szybki okres zapominania haseł reklamowych

- długi czas produkcji reklamy

- wysokie koszty reklamy

- migawkowość związana z krótkim okresem nadawania

- trudność w zapamiętaniu informacji

- powierzchowność odbioru.