Podział reklamy ze względu na treść

- reklama ukierunkowana – kieruje konsumentów do miejsc w których dany produkt lub usługa jest oferowana,

- reklama profesjonalna – skierowana do ludzi z tak zwanych wolnych zawodów, czyli na przykład adwokatów czy lekarzy,

- reklama porównawcza – porównuje się tu przedmiot reklamy z innym analogicznym ale konkurencyjnym

- reklama społeczna - ma na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych,

- reklamę polityczną. - ma pobudzić obywateli aby głosowali na daną partię czy konkretnego polityka,

- reklama teaserowa – jest to typ reklamy drażniącej, zazwyczaj jest w dwóch odsłonach, pierwsza odsłona ma zaciekawić konsumenta, a druga dopiero przekazuje komunikat właściwy,

- reklama podprogowa – polega na włączeniu do filmu pojedynczych klatek z reklamą,

- reklama informacyjna – stosowana zazwyczaj w pierwszym stadium życia produktu, ma informować o jego wyglądzie, zastosowaniu czy cienie,

- reklama przypominająca - występuje w stadium dojrzałości produktu, ma na celu przypominanie, że produkt jest ważny i umacniać zdobytą wcześniej pozycję na rynku,

- reklama wspierająca - stosowana dla przedstawienia punktu widzenia w sprawach kontrowersyjnych dla środowiska nabywców i zweryfikowania niewłaściwego odbioru działań przedsiębiorstwa

- reklama osłonowa - wykorzystująca sprawdzoną markę pewnych produktów do wprowadzenia na rynek nowych wyrobów, tej samej marki, dla przeniesienia przez nabywców postrzeganych wartości marki na nowe produkty,

- reklama firmy – związana public relations, stosowana w celu informowania na przykład klientów czy pracowników albo społeczność lokalną o działalności firmy w celu poprawy stosunków z otoczeniem,