Podział reklamy ze względu na wykorzystywane media

penetracja kampanii reklamowej (punkty wskaźnikowe brutto GPR – Gross Rating

Point) – zasięg pomnożony przez częstotliwość

• koszt dotarcia do tysiąca odbiorców CPT (Cost per thousand) – cena reklamy w

przeliczeniu na tysiąc odbiorców

siła oddziaływania medium – jakościowa ocena zamieszczenia przekazu w danym

Medium

• zasięg oddziaływania – odsetek lub liczba osób należących do rynku docelowego,

który styka się z kampanią reklamową w określonym przedziale czasu

• wskaźnik oddziaływania – odsetek istniejących na rynku gospodarstw domowych,

który oglądają określony program telewizyjny lub słuchają danego programu w radio

• częstotliwość – liczba określająca ile razy w ciągu danego czasu przeciętna osoba z

rynku docelowego odbiera przekaz reklamowy

Podział reklamy ze względu na wykorzystywane media:

a) reklama prasowa – jest jednym z najpoważniejszych sposobów komunikowania się

przedsiębiorstwa z rynkiem. Jako środki

przekazu wykorzystuje się gazety i czasopisma. Ogłoszenia mogą być zamieszczane w prasie

o charakterze ogólnym lub specjalistycznym.

reklama telewizyjna – najnowocześniejszy środek masowej komunikacji. Ma największą

siłę oddziaływania. Połączenie ruchu, dźwięku i barwy stwarza duże możliwości wiernego

oddania cech produktu wraz ich charakterystyką. Reklama silnie działając na bodźce.

Nadawana w porach największej oglądalności może stanowić bardzo skuteczny środek

reklamy. Współczesne reklamy mają wysoką zdolność kształtowania potrzeb i popytu.

c) reklama radiowa – posiada zróżnicowany zasięg. Może być nadawana przez stacje

lokalne, regionalne, ogólnokrajowe i międzynarodowe. Audycje radiowe są z reguły

adresowane do wybranych segmentów rynku, co ułatwia kierowanie reklamy do właściwych

potencjalnych grup odbiorców.

d) reklama kinowa – posiada wady i zalety zbliżone do reklamy telewizyjnej, ma jednak

przy tym zdecydowanie mniejszy zasięg społecznego odbioru.

e) reklama pocztowa – w systemie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem zdobywa

ona coraz większe znaczenie.

f) plakaty reklamowe – są popularną aczkolwiek uzupełniającą formą komunikowania się

przedsiębiorstwa z rynkiem. Umieszcza się je zwykle na przystankach, dworcach, domach

towarowych, instytucjach życia publicznego. Plakaty mogą zawierać stosunkowo obszerną

treść, są względnie trwałe i tanie jednak posiadają niewielką atrakcyjność wizualną.