Porozumienie o Związku Białorusi z Rosją

Mając w pamięci najnowszą historię Białorusi nietrudno zauważyć, że prezydent Łukaszenko powtarza posunięcia komunistycznego parlamentu z 1991 roku, zorientowane na ograniczenie swobód obywatelskich i stwarzające praktycznie nieprzezwyciężalne bariery administracyjne dla rozwoju wolnego rynku poprzez szczególne obostrzenie uwarunkowań prawnych i skłanianie aparatu państwowego do nietolerancji wobec inicjatyw prywatnych nie pozostających pod jego kontrolą. 25 października 1990 roku, w kilka miesięcy po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości (27 lipca 1990 roku), uchwalono „Ustawę o ochronie rynku konsumenckiego Białoruskiej SRR", zgodnie z którą wszelkie działania ekonomiczne w sferze zakupu bądź sprzedaży towarów wiązały się z niemożliwością otrzymania licencji na takowe działania; szczególnie podkreślone zostały prawne konsekwencje „spekulacji", tj. sprzedaży po cenach rynkowych. Zwraca uwagę zarówno nadzwyczajna wysokość kar, jak i zasięg działania ustawy. Ilość składów sędziowskich wzrosła w republice pod koniec 1990 roku do 193 jednostek.