Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo podlaskie

W województwie podlaskim funkcjonuje 5 działających uczelni publicznych oraz 12 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 47 tysięcy osób. 36 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 11 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 15 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet w Białymstoku z liczbą studentów wynoszącą ponad 14 tysięcy osób.

Uczelnie: