podlaskie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku

Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Sobieskiego 3A. Uczelnia została założona w 2003 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsm.bialystok.pl. W Wyższej Szkole Menadżerskiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomii, Wydział Technik Dentystycznych oraz Wydział Turystyki i Rekreacji.