podlaskie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Jana Kilińskiego 1. Uczelnia została założona w 1950 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.umb.edu.pl. Na Uniwersytecie Medycznym funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

Kierunki: