podlaskie

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Studencka 19. Uczelnia została założona w 1996 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsa.edu.pl. W Wyższej Szkole Agrobiznesu funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Medyczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny oraz Wydział Techniczny.

Kierunki: