Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo opolskie

W województwie opolskim funkcjonują 4 działające uczelnie publiczne oraz 2 działające uczelnie niepubliczne. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 32 tysięcy osób. 28 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 4 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 11 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Opolski z liczbą studentów wynoszącą ponad 13 tysięcy osób.

Uczelnie: