opolskie

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Młynarska 12. Uczelnia została założona w 2001 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wshe.edu.pl. W Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Pedagogiczny.

Kierunki: