opolskie

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to plac Mikołaja Kopernika 11A. Uczelnia została założona w 1994 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.uni.opole.pl. Na Uniwersytecie Opolskim funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Chemii, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Opolskim

Kierunki: