opolskie

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Prószkowska 76. Uczelnia została założona w 1966 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.po.opole.pl. Na Politechnice Opolskiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Budownictwa, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Politechnice Opolskiej

Kierunki: