opolskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Niedziałkowskiego 18. Uczelnia została założona w 1996 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wszia.opole.pl. Na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomiczny, Wydział Pedagogiczny, Wydział Politologii i Socjologii oraz Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich Górach.

Kierunki: