Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo lubuskie

W województwie lubuskim funkcjonują 3 działające uczelnie publiczne oraz 5 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 19 tysięcy osób. 18 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 1 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 6 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Zielonogórski z liczbą studentów wynoszącą ponad 14 tysięcy osób.

Uczelnie: